ProductS
 

ไพรีทรัม ไมโคร

เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ กลุ่มพืช ได้จากสารไพรีทรัมกำจัดยุงและแมลงคลาน

มอสแท็บ

เป็นสารสกัดจาก จุรีนทรีย์ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิจัยและผลิตขึ้นเพื่อให้มีความปรอดภัยต่อมนุษต์สูงสุด เพื่อกำจัดลูกน้ำยุง