ProductS
 


ยาคุมกำเนิน สนุข ยี่ห้อ เมดิโทน (Medeton)
ขนาด :  1 ขวด / 3 โด๊ท
ขนาดบรรจุ  :  3 CC.
;วิธีใช้ : วิธีฉีด ฉีด เข้ากล้ามเนื้อหรือผิวหนัง
          ขนาด/ปริมาณที่ฉีด คำนวณตามน้ำหนัก หากสุนัขหนักประมาณ 
          20กก. ให้ฉีด 1 ซีซี หากน้อยกว่านั้นให้คำนวณตามน

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยี่ห้อ ราบิสซิน (Rabisin)
ชนิดวัคซีน : เป็นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ภูมิคุ้มกันโรค 3 ปี ใช้สำหรับสุนัข แมว โค กระบือ แกะ โดยมี อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เป็นสารแอดจูแวนท์

ข้อบ่งชี้ : ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือกล้ามเนื้อ สำหรับป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงอายุ 3 เดือนขึ้นไป หากฉีดต่ำ
กว่า 3 เดือนให้ฉีดกระตุ้นซ้ำอีกห่างจากครั้งแรก 2-3 สัปดาห์

ขนาดบรรจุ : ไม่น้อยกว่า 1 มิลลิลิตร กล่องละ 100 โด๊ส
ลักษณะ : สารแขวนลอยสีชมพู
ระยะเวลาป้องกัน : ภูมิจากวัคซีนอยู่ได้นาน 36 เดือน แต่ในพื้นที่มีการระบาดให้ฉีดทุกปี
อายุของสินค้า : 18 เดือนนับจากวันผลิตเมื่อเก็บในอุณหภูมิที่แนะนำ


รายละเอียด : เข็มฉีดยา
ขนาด        : เข็มฉีดยาพร้อมไซริงค์ ขนาด 3 CC. ( 100ชุด/กล่อง )

ผ้าปิดจมูกใยสังเคราะห์ 3 ชั้น

ผ้าปิดจมูกสีขาว สายยืด