ชื่อผลิตภัณฑ์ ทรายเทมีฟอส พลาสท์เบท 1 เอสจี  Temephos 1% w/w ( 1 SG )
ประโยชน์ Temephos 1% (แบบบรรจุซอง 50 กรัม) ฤทธิ์ตกค้างนาน 3 เดือน ของผลิภัณฑ์ พลาสท์เบท 1 เอสจี มีประสิทธิภาพทำให้อัตราการตายของลูกน้ำยุงลาย ที่ 24 ชัวโมง มีค่าเท่ากับร้อยละ 100.0
วิธีใช้

1.ใส่ในภาชนะที่ใส่น้ำใช้ ในอัตราส่วน 1 กรัม (1/7 ช้อนชา) ต่อน้ำ 10 ลิตร
2.ใส่ในขาตู้กันมด แจกันใช้ในอัตรา 1/10 ช้อนชา
วิธีการเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง
การออกฤทธิ์

เมื่อใส่ทรายลงในภาชนะที่มีน้ำขังและมีลูกน้ำอยู่ลูกน้ำจะเริ่มตายภายใน 30 นาที และจะตายทั้งหมดภายใน 3 ชัวโมง สามารถใช้ได้ทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นแก้ว เซรามิค พลาสติกชนิดต่างๆ ยาง ซิลิโคน ไฟเบอร์ออฟติค สแตนเลสและวัสดุที่ทำด้วยเหล็กหรือไม้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย คำเตือน1.ห้ามรับประทาน อย่าหายใจเอาฝุ่นเข้าไปนานๆ อย่าสัมผัสผิวหนังเป็นเวลานานๆ และควรทำความสระอาดให้ทั่วหลังจับต้อง 2.ใช้ ทราย Temephos 1% ตามอัตราที่กำหนดในวิธีใช้อย่างเคร่งครัด