ProductS
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เป็นข้อมูลที่รวบรวมเพื่อความสะดวกในการสืบค้นให้เห็นเป็นตัวอย่าง
ประเภทของระบบ 2. ระบบปิด (Close System) และระบบเปิด (Open System)
     2.1 ระบบปิด (Close System) หมายถึง ระบบที่มีการควบคุมการทำงาน และการแก้ไขด้วยตัวของระบบเองอย่างอัตโนมัติ โดยระบบไม่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง หรือไม่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าร่วม การดำเนินการ เมื่อบุคคลภายนอกต้องการขอใช้บริการจะต้องส่งงานให้บุคคล ในระบบงานเป็นผู้ปฏิบัติให้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้น ของระบบหรือเพื่อป้องกันความลับของการปฏิบัติงานก็ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เวลา 08.40 - 17.00 น.

หยุด วันอาทิตย์ / Sunday downtime

วันอาทิตย์ กรุณา ฝากเมล เพื่อสอบถามข้อมูล

ID Line : sansabay12

คลิก SEND E-Mail Webmasters

 

คลิกแผนที่ด่านล่าง

วิธีการสั่งซื้อ

  • ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อสินค้า กรุณาส่งรายละเอียดมาที่
  • E-mail :
  • ลูกค้าที่ชำระค่าสินค้าแล้วกรุณาส่งรายละเอียดใบโอนเงินมาที่
  • E-mail :